Registering Your Business

(Mga hakbang sa Pagrerehistro ng Iyong Negosyo) Kung ikaw ay magsisimula ng isang bagong negosyo o gusto mo itong palawakin, may ilang mga pangunahing hakbang na dapat sundin upang matiyak na ikaw ay mayroon ng lahat na kinakailangang mga lisensya, permiso at rehistro upang legal kang makapagpatakbo ng negosyo. 1....