Category: Starting a Business

Steps in Business Registration

The Steps in Business Registration: 1. DTI-BTRCP Registration – It is necessary to register your business with the Department of Trade and Industry (DTI) and the Bureau of Trade Regulation and Consumer Protection (BTRCP) because...

More

9 Ways of Raising Capital

Raising capital for small business expenses is not the easiest step of starting a small business but it is necessary. One major reason why small businesses fail is because the owner lacked necessary funds. Money...

More

Business Permits and Licenses

To make your business legal and fully functional there are several government agencies you have to register with depending on the type of your business. These are the following: DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY (DTI)...

More

Business Structures

Solong Negosyante Ang pagiging isang nagsosolong negosyante ay ang pinakamadaling paraan upang makapagsimula sa negosyo. Kapag ikaw ay may pahintulot sa ahensiya ng pamahalaan ng inyong intensyon na magsosolong negosyo, maaari mo ng simulan kaagad...

More

Before Starting a Business

Ang pagtatayo ng sariling negosyo ay isang malaking oportunidad sa buhay na dapat nating matutuhan. Lahat ng tao ay naghahangad na kumita ng malaki sa pamamagitan ng pagnenegosyo. Hindi sapat na may kapital ka lang...

More