Category: Starting a Business

Selecting a Business to Start

Selecting a business to start is usually the hardest step, especially when you’ve got plenty of ideas, and yet finds it hard to make a decision. Even though you have little idea regarding what business...

More

Marketing Your Business

Promosyon para sa Negosyo, Alamin ang Paraang Epektibo Sa isang ideyal na mundo, ang lahat ng mga taong nagpapatakbo ng isang maliit na negosyo ay aktibong gumagastos para sa pagpapa-adbertisyo at promosyon ng kanilang negosyo....

More

Finding the Right Place

Lokasyong Tama ay Magdadala ng Higit na Pagpapala Ang lokasyon ng iyong negosyo ay napakahalaga, depende sa uri ng iyong negosyo, ito ang magbibigay daan sa ikakatagumpay ng iyong negosyo kaya ito ay mahalaga sa...

More

Business Start up Strategy

Tulad sa isang labanan, hindi ka maaaring makipaglaban ng hindi nagpaplano, ng walang istratehiya o armas na iyong gagamitin. Sa pagnenegosyo ay gayundin, ito ay kailangang mapaghandaan ng sa gayon ay hindi masayang ang iyong...

More