Category: Starting a Business

Business Start up Strategy

Tulad sa isang labanan, hindi ka maaaring makipaglaban ng hindi nagpaplano, ng walang istratehiya o armas na iyong gagamitin. Sa pagnenegosyo ay gayundin, ito ay kailangang mapaghandaan ng sa gayon ay hindi masayang ang iyong...

More

Naming Your Business

Pangalang Panalo sa Iyong Negosyo Pumili ng isang magandang pangalan para sa iyong negosyo na tumutukoy sa mga produkto o serbisyo nito. Dapat ito ay madaling kilalanin at matandaan ng iyong mga kustomer. Maging malikhain...

More

How to Find the Right Business

If you want to work for yourself, but don’t have a particular business in mind, you’re probably wondering what kind of business you should start. Fortunately, the answer is always the same: start a venture...

More