Category: Starting a Business

13
Mar
2020

Selecting a Business to Start

Selecting a business to start is usually the hardest step, especially when you’ve got plenty of ideas, and yet finds it hard to make a decision. Even though you have little idea regarding what business to begin, it is important to think of various key facts as part of your...

e-commerce startups
13
Mar
2020

9 Most Innovative E-commerce Startups of 2020

So, if you are planning to start an e-commerce business by imitating other businesses, then think again! The year 2020 is not enough to simply sell something. To gain visibility and make profits, you need to be innovative as well. You need to come up with an idea that can...

26
Feb
2020

Marketing Your Business

Promosyon para sa Negosyo, Alamin ang Paraang Epektibo Sa isang ideyal na mundo, ang lahat ng mga taong nagpapatakbo ng isang maliit na negosyo ay aktibong gumagastos para sa pagpapa-adbertisyo at promosyon ng kanilang negosyo. Marahil ito ang dahilan na dapat ay magtalaga ng taong mangangasiwa para dito. Ito ay...

21
Feb
2020

How to Write a Business Plan – Sample Business Plans

What is a Business Plan? The primary value of your business plan will be to create a written outline that evaluates all aspects of the economic viability of your business venture including a description and analysis of your business prospects. A business plan is an essential step for any prudent...

21
Feb
2020

Finding the Right Place

Lokasyong Tama ay Magdadala ng Higit na Pagpapala Ang lokasyon ng iyong negosyo ay napakahalaga, depende sa uri ng iyong negosyo, ito ang magbibigay daan sa ikakatagumpay ng iyong negosyo kaya ito ay mahalaga sa paghahanap ng tamang lugar upang magsimula. Malaking oras ang iyong gugugulin sa pagsisikap at pagpaplano...

21
Feb
2020

Business Start up Strategy

Tulad sa isang labanan, hindi ka maaaring makipaglaban ng hindi nagpaplano, ng walang istratehiya o armas na iyong gagamitin. Sa pagnenegosyo ay gayundin, ito ay kailangang mapaghandaan ng sa gayon ay hindi masayang ang iyong panahon, oras, trabaho at higit sa lahat ang iyong pera. Kaya’t mahigpit na ipinapayo ng...

13
Feb
2020

Bookkeeping Techniques For “Morons”

Please don’t think I am calling you a “moron” to hurt your feelings in any way. I was a moron when I first started setting up my files. I hated accounting in school and am the type that would much rather add 2+2 on a calculator than in my head...

13
Jan
2020

Naming Your Business

Pangalang Panalo sa Iyong Negosyo Pumili ng isang magandang pangalan para sa iyong negosyo na tumutukoy sa mga produkto o serbisyo nito. Dapat ito ay madaling kilalanin at matandaan ng iyong mga kustomer. Maging malikhain sa pagpili ng pangalan ng iyong negosyo ngunit may tatlong bagay kang dapat ikonsidera sa...

06
Jan
2020

How to Find the Right Business

If you want to work for yourself, but don’t have a particular business in mind, you’re probably wondering what kind of business you should start. Fortunately, the answer is always the same: start a venture you know intimately. Know the ins and outs of the business Don’t fall into the...

26
Dec
2019

7 Steps on How To Succeed in Your Own Business!

There is no clear-cut success formula to succeed in business. If there was one, things would have been much easy and we would have never heard stories of business failure. But, if we take a peep into the history of all successful business organizations, we will find close similarities in...