Marketing Your Business

Promosyon para sa Negosyo, Alamin ang Paraang Epektibo Sa isang ideyal na mundo, ang lahat ng mga taong nagpapatakbo ng isang maliit na negosyo ay aktibong gumagastos para sa pagpapa-adbertisyo at promosyon ng kanilang negosyo. Marahil ito ang dahilan na dapat ay magtalaga ng taong mangangasiwa para dito. Ito ay...