Tagged: mushroom farming

Mushroom Farming

Ang pagtatanim ng kabute ay kapaki-pakinabang. Ito ay inihanay na sa kalipunan ng mga gulay at ibinibilang na isa sa mga masustansyang pagkain. Hindi nangangailangan ng malaking lugar at hindi gugugol ng mahabang panahon sa...

More

Oyster Mushroom Farming Using Grass Substrate

Oyster mushrooms (Pleurotus spp.) are normally grown either on softwood sawdust or on composted rice straw. The technology described in here uses three grasses: Flute reed (Phragmites karka), wild cane (Saccharum spontaneum L.) and tiger...

More

Mushroom Production Guide

The culture of mushroom is gaining popularity in the Philippines. Mushroom is a delicacy and is really accepted as vegetable. Its present cultivation in this country is limited, perhaps due to insufficiency of planting materials...

More