Business Structures

Solong Negosyante Ang pagiging isang nagsosolong negosyante ay ang pinakamadaling paraan upang makapagsimula sa negosyo. Kapag ikaw ay may pahintulot sa ahensiya ng pamahalaan ng inyong intensyon na magsosolong negosyo, maaari mo ng simulan kaagad ang pagnenegosyo (depende sa anumang mga lisensya na maaaring kailangan sa iyong negosyo). Ito ang...