Business Taxes & Insurances

Mga Buwis na Dapat Malaman sa Isang Negosyo Isa sa mga responsibilidad ng isang nagnenegosyo ay ang pagbayad ng buwis sa gobyerno. Masakit mang isiping pagkatapos ng lahat ng iyong hirap at pagod ay ibibigay mo ang ilang bahagi ng iyong kita sa gobyerno. Ngunit hindi naman ito masama dahil...