Tagged: mushroom production

25
Sep
2019

Mushroom Farming

Ang pagtatanim ng kabute ay kapaki-pakinabang. Ito ay inihanay na sa kalipunan ng mga gulay at ibinibilang na isa sa mga masustansyang pagkain. Hindi nangangailangan ng malaking lugar at hindi gugugol ng mahabang panahon sa pagtatanim. Mga Uri: Volvariella– Ito ay isang masarap na kabute na madaling patubuin sa Pilipinas...

12
Nov
2016

Mushroom Production Guide

The culture of mushroom is gaining popularity in the Philippines. Mushroom is a delicacy and is really accepted as vegetable. Its present cultivation in this country is limited, perhaps due to insufficiency of planting materials and the limited local knowledge about its culture.

03
Oct
2016

Mushroom Cultivation Using Rice Straw Substrate

Rice straw is abundant in most Asian countries where rice is a major crop, and can be purchased for a reasonable price. Rice straw can be used as the basic material for mushroom cultivation. Mushrooms are capable of breaking down organic material that other microorganisms cannot decompose. The common field...