Tagged: business name

Naming Your Business

Pangalang Panalo sa Iyong Negosyo Pumili ng isang magandang pangalan para sa iyong negosyo na tumutukoy sa mga produkto o serbisyo nito. Dapat ito ay madaling kilalanin at matandaan ng iyong mga kustomer. Maging malikhain...

More

Business Permits and Licenses

To make your business legal and fully functional there are several government agencies you have to register with depending on the type of your business. These are the following: DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY (DTI)...

More